Clemens Kuby

Životopis

Zimní pláž v Herrsching am Ammersee, rodišti Clemense Kubyho (foto P. Michlinger).

1947

Narodil se 17. listopadu v Herrsching am Ammersee v Bavorsku. Jeho dědečkem byl Hermann Schumacher, rektor Friedrich Wilhelm Universität v Berlíně a zakladatel prestižního ekonomického studijního systému Volkswirtschaftslehre (VWL).

1961

Ve čtrnácti si oblíbil českou jazzovou hudbu, pražskou školu grafického designu a začal v německém překladu číst Haškova Dobrého vojáka Švejka.

1967

Po maturitě na prestižní Odenwaldschule v hesenském Heppenheimu odešel do západního Berlína, kde chtěl původně studovat historii a sociologii na světoznámé Freie Universität. Právě 2. června, kdy přijel, byl během demonstrace zastřelen Benno Ohnesorg. Teprve roku 2009 se ukázalo, že za vraždou stála východoněmecká tajná služba Stasi.

Slavný studentský vůdce Rudi Dutschke hovoří na Mezinárodní konferenci o Vietnamu, konané v západním Berlíně v únoru 1968 (foto Deutsches Historisches Museum).

Západoberlínské studentské hnutí konce 60. let minulého století je významnou epochou německých dějin. Clemens Kuby se stal jedním z čelných představitelů a jeho jméno se často objevovalo na stránkách deníku Bild. “Když se naše akce neocitly na titulní straně, měli jsme dojem, že jsme pro mír ve Vietnamu nic neudělali.”

1968

„V módě byla v té době psychedelika a nějakou dobu bydlel v mém bytě na Kurfürstendammu i světoznámý průkopník LSD Timothy Leary nebo celý soubor Living Theatre.“

Poprvé - tehdy jako představitel západoberlínského studentského hnutí - navštívil Prahu. Setkal se s Alexanderem Dubčekem a Josefem Smrkovským.

1969

Během jeho studentských aktivit na něj bylo podáno celkem třináct žalob. Na podzim roku 1969 se stal ministerským předsedou Willy Brandt a během jednoho týdne byly všechny žaloby Spolkové republiky Německo proti Clemensi Kubymu staženy. „Brandt mi prostě docela potichu a nenápadně udělil soukromou amnestii. A tak jsem se mohl začít věnovat tomu, co mě opravdu bavilo. Filmu.“

1972

Absolvoval studium na Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB), obor režie a produkce. Jeho první film Lehringe (Učňové) získal první cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Oberhausenu. Film inicioval vznik mnoha nezávisle organizovaných Domovů mládeže a vysílala ho německá veřejnoprávní televizní společnost ZDF.

1973–1976

Při přípravě svých filmů se celé měsíce aktivně seznamoval s prostředím, v němž se měly odehrávat. Působil jako strojní zámečník v loděnici nebo jako zemědělský pomocník v biologicko-dynamicky vedeném podniku podle směrnic Rudolfa Steinera. Naprosté ponoření do prostředí, o kterém hodlal natočit film, se stalo principem jeho filmové tvorby.

1977

V západním Německu začíná vznikat strana Die Grünen, Zelení, jejíž název Clemens Kuby vymyslel. „Byli u nás už Černí, tedy CDU/CSU, Červení neboli SPD a Žlutí FDP, takže to celkem logicky vyplynulo. Dokonce jsem s názvem Zelení a s podpisovými archy byl osobně na ústavním soudu. Doprovázel mě tehdy Otto Schily.“

1979

V Brémách se v říjnu 1979 poprvé dostali Die Grünen do zemského parlamentu.

Logo strany Die Grünen v podobě z přelomu let 1979/80. ZELENÍ JSOU TADY!

1980

Clemens Kuby se rozhodl stranu opustit. “Bylo to samozřejmě kvůli mocenskému boji. Najednou jsem na vlastní oči viděl, jak se moji kamarádi s nečekaně nabytou mocí mění. Předtím jsem si myslel, že proti tomu existuje obrana a že se tomu dá nějak vyhnout, ale rychle mi došlo, že pokud se člověk jen omočí, je ztracený. Nechtěl jsem přijít o svoji duši.“

1981

Spadl z patnáctimetrové výšky na asfalt ze střechy svého domu a rozdrtil si přitom druhý bederní obratel L2, takže příčně ochrnul. Vrtulník Bundeswehru ho dopravil do Heidelbergu-Schlierbachu do speciální kliniky pro příčná ochrnutí. Cestou musel stroj překonat bouřku, což vedlo k silným turbulencím, které v něm vyvolaly strašlivý strach ze smrti. Také tento zážitek ho zanedlouho přivedl k rozhodnutí opustit způsob života, který do té doby vedl, odloučit se od svého domu, ženy a matky a tehdejšího okruhu přátel.

Radikální životní změna vedla - jak tomu po letech porozuměl po intenzivních výzkumech spontánních uzdravení na nejrůznějších místech světa - k první reakci v levé noze.

Teprve když po sedmi týdnech také nalezl novou životní perspektivu, dostavila se první velice jemná reakce i v pravé noze. Trvalo ještě osm měsíců, než se všechno, co bylo pod pupkem vnitřně a zevně zdánlivě mrtvé, znovu oživilo, a po vlastních nohách mohl opustit kliniku. „Na čtyřicet doktorů, které jsem po úrazu během různých vyšetření potkal, se mě snažilo přesvědčit, že nemohu chodit. Jeden mě přímo varoval, abych nechodil, že si tím mohu velice ublížit...“

Dnes je sice jeho druhý bederní obratel (L2) stále rozdrcený a v pravé noze mu chybí úplná sensibilita, ale krátkodobě může dokonce zvedat těžká břemena a relativně bezbolestně v omezené míře zatěžovat záda. „Občas se objevující bolesti mi slouží jako seismograf autentického chování, a proto jsou pro mě velmi cenné.“

Celý příběh uzdravení popsal později v knize Na cestě do sousední dimenze.

Více o knize si můžete přečíst na stránce Clemens Kuby - Knihy →
 

1982

Po uzdravení začal cestovat. Navštívil čtrnáct zemí světa, aby viděl, jak se léčí v jiných kulturách, především v chudých zemích, které nemají peníze na léky, nemocnice a operace. Se svým filmovým štábem zdokumentoval 360 hodin šamanské léčebné práce. Sledoval, jak probíhají obřady, při nichž se podávají přírodní prostředky, které se z pohledu západní medicíny sotva hodí k tomu, aby léčily nemoci. Poté, co důkladně analyzoval a zpracoval filmový materiál, pochopil, co všichni léčitelé, šamani, rinpočheové a medicinmani vlastně konají. Svoje poznatky později uvedl ve filmu Unterwegs in die nächste Dimension (Na cestě do sousední dimenze).

Díky navazujícímu filmu pro nizozemskou televizi o nejnovějších poznatcích o výzkumu mozku Das Leben ist eine Illusion (Život je iluze) mohl odhalit, co mají společného veškeré tyto tak rozdílné způsoby duchovní léčby a později je zprostředkovat západnímu čtenáři v knize Heilung - das Wunder in uns (Léčení - zázrak v nás).

Jaroslav Dušek a Ondřej Smeykal ukazují před premiérou opery L2: Brána života! v dubnu 2016 v Ostravě, o jaký druh zranění se u Clemense jednalo.

1983–1989

Vyučoval audiovizuální média na Fachhochschule v Mnichově.

1983

Ve vlastní produkci natočil svůj první celovečerní dokumentární film Schnappschuss (Momentka), v němž se objevily Pina Bausch a Ariane Mnouchkine.

1988

„Clemens Kuby prokázal, že i s dokumentárním filmem lze oslovit davy diváků,“ píše o něm a jeho tvorbě deník Bild, před dvaceti lety úhlavní nepřítel.

1994

Filmovým eposem Living Buddha (Žijící Buddha) předčil Clemens Kuby svůj úspěšný film Das alte Ladakh (Starý Ladak) a získal za něj Bavorskou filmovou cenu.

V cíli. Vytoužený moment během přípravy dokumentu Living Buddha: Clemens Kuby vedle karmapova „porodního kamene“. Převzato z knihy Žijící Buddha (Eminent 2017).

“Když jsem kdysi přebíral od tehdejšího předsedy zemské vlády Edmunda Stoibera Bavorskou filmovou cenu za film Living Buddha, řekl jsem v přímém televizním přenosu, jak nesmírně si toho vážím, a vyjádřil jsem naději, že bude Stoiber statečný při nastávající dalajlamově návštěvě Německa a setká se s ním v Mnichově,” vzpomíná Clemens Kuby. “Při opakování přenosu ovšem byla tahle věta vystřižena a mého přítele Jeho Svatost potom přijal pouze mnichovský starosta.”

1996

Také další film Todas – am Rande des Paradieses (Todové – na kraji ráje), vyznamenaný na Mnichovském filmovém festivalu cenou One Future Preis, kterou udílí mnichovská Interfilm-Akademie, byl v kinech velmi úspěšný.

1998

Začal produkovat dokumentární film Unterwegs in die nächste Dimension (Na cestě do sousední dimenze), který později slavil v kinech úspěchy a stal se druhým nejnavštěvovanějším dokumentárním filmem v dějinách německé kinematografie. Tento snímek zahájil éru filmů s léčitelskou tématikou. Byl shrnutím 360 hodin natočených léčebných procesů. V devadesátiminutové verzi určené pro kina jsou zastoupeni jen léčitelé ze šesti zemí. Ve stejnojmenné knize informuje Clemens Kuby o svých zkušenostech s léčiteli ze čtrnácti zemí světa, které během dlouholetého projektu navštívil.

2001

Pro nizozemskou televizi připravil film Das Leben ist eine Illusion (Život je iluze), vytvořený na základě průniku výzkumu mozku a buddhismu. Všechny jeho další filmy vznikají od tohoto roku bez spolupráce s televizí a filmové podpory a jsou věnovány výhradně sebeléčení.

2003

Kultovní kniha Unterwegs in die nächste Dimension (Na cestě do sousední dimenze), která právě vychází, se stane nadčasovým bestsellerem, v němž Clemens Kuby informuje nejenom o léčitelích a šamanech z celého světa, ale líčí také vlastní uzdravení příčného ochrnutí pomocí intenzivní práce s vlastní myslí.

2005

V dalším bestseleru Heilung - das Wunder in uns (Léčení – zázrak v nás), který se objevil vzápětí, nechává čtenáře, aby se setkal s vlastním úchvatným léčebným potenciálem, a seznamuje ho s četnými sebeléčebnými cvičeními.

V nakladatelství Eminent vychází česky kniha Na cestě do sousední dimenze. Od té doby se dočkala několika dotisků.

Léčení – zázrak v nás

První zásadní kniha Clemense Kubyho o způsobech, jak v sobě aktivovat vnitřní sebeléčebnou sílu.

Více o knize si můžete přečíst na stránce Clemens Kuby - Knihy →
 

2006

Jeho akce jsou naprosto jedinečné a svou intenzitou a efektivitou se nedají s ničím srovnat. Ten, kdo se už zúčastnil nejrůznějších seminářů, workshopů a přednášek, si připadá na Kubyho akcích jako v Jiříkově vidění. Účastníci seminářů objeví, že oni sami jsou největšími léčiteli na světě. Poprvé zakusí svoji schopnost k vlastnímu uzdravení způsobem, který nikdy předním nepovažovali za možný: prakticky a cíleně v řešení problému, který si kdysi sami způsobili. Dovede je to ke svobodě, kterou postrádali - dokonce i tehdy, když už nejsou v duchovní dimenzi žádnými nováčky. Příčinné sebeuzdravování je něco úplně jiného, zásadního, trvale osvobozujícího.

Hostem Kubyho pražských akcí bývá i Jaroslav Dušek; zde na semináři Mental healing v Klubu Lávka (2013).

2007

Měl příležitost natáčet masové uzdravování brazilského léčitele, který si říká Joao de Deus, Jan z Boha, a ve filmu Heilung in 6 Schritten (Léčení v šesti krocích), popsal princip, jak podobná spontánní léčení fungují a jak působí na lidské vědomí, podvědomí a lidské očekávání.

Clemens Kuby a Joao de Deus (2007).

2008

Vychází česky jeho kniha Léčení – zázrak v nás.

2009

Na pozvání nakladatelství Eminent přijel poprvé do Prahy jako autor.

Poprvé v Praze. Přednáška v Městské knihovně (2009).

2011

V češtině vychází jeho zásadní dílo Mental healing – tajemství sebeléčení a uzdravení a doprovodný Navigátor k sebeléčení a uzdravení - 64 karet k probuzení vnitřní léčebné síly.

Na frankfurtském knižním veletrhu při uvedení knihy Mental Healing (2010).

Navigátor k sebeléčení a uzdravení - 64 karet k probuzení vnitřní léčebné síly

Unikátní karetní sada spirituálně doplňuje a rozvíjí knihu Mental healing – tajemství sebeléčení a uzdravení.

Více si můžete přečíst na stránce Clemens Kuby - Knihy →
 

2012

Vychází česky jeho další kniha Zázračné zdraví - návod k jinému myšlení.

2013

Rozhodnul se přestěhovat do komunity, která žije a působí v bývalém fuggerském statku a zámku Blumenthal nedaleko Augsburku.

V barokní kapli, která sousedí s jeho bytem na blumenthalské faře (2014).

2016

Ve čtvrtek 21. dubna má v Národním divadle moravskoslezském světovou premiéru opera L2: Brána života! Autorem libreta je Jaroslav Dušek, který její název vysvětluje takto:

„L2 je obratel v páteři, který se v orientální medicíně nazývá pojmem Brána života. My jsme toto označení použili se skladatelem Ondřejem Smeykalem pro název divadelního tvaru, kterému říkáme ‚úzdravné operum’. Je to hudebně-dramaticky-pohybově-pěvecké dílo. Vypráví příběh, jenž líčí skutečný osud Clemense Kubyho.“

Virtuóz na didgeridoo Ondřej Smeykal později doplnil tým ještě o hudebního skladatele Maria Buzziho.

Historicky největší návštěva v ostravském Domě knihy Knihcentrum na autogramiádě Clemense Kubyho a Jaroslava Duška (2016).

2017

Po Velikonocích vedl v Klubu Lávka u Karlova mostu svůj čtvrtý pražský léčebný seminář. V rámci této návštěvy vyšla kniha Žijící Buddha a stejnojmenné DVD s jeho slavným filmem, který přibližuje jeho putování za karmapou.

2018

Poslední akce Clemense Kubyho v České republice pořádaná nakladatelstvím Eminent proběhla v březnu 2018 v Brně.

2019

Česky vyšla jeho kniha Žitá reinkarnace.

Clemens Kuby představil svoji novou knihu „ŽITÁ REINKARNACE – Moje neuvěřitelné zkušenosti“ v Domě knihy Knihcentrum, Ostrava.

2020
2021

V době koronaviru pořádá webové semináře. Víc se o nich dozvíte na jeho německém webu www.clemenskuby.de →.

ON-LINE SEMINÁŘ: ZÁZRAČNÉ ZDRAVÍ

 

Clemens Kuby ve svém on-line semináři „Zázračné zdraví“ odhaluje tajemství sebeléčení.
Obsahuje 71 videí.
Součástí je také návod k videosemináři ve formátu PDF, strategický dokument metody KUBY, přehled 12 kroků a předloha pro Duševní psaní. V semináři naleznete mnoho praktických příkladů s opravdovými klienty.
Seminář je v německém originálu s českými titulky a překlady všech textů do češtiny. Součástí jsou i dva videonávody v češtině.

Máj zájem o seminář