Clemens Kuby

Osobnosti

Portrét dalajlámy od předního fotorealisty Chucka Close (2005). Foto: Cea.

Osobnosti Clemensova života
do roku 1981

Werner
Heisenberg

Mezinárodní konference v Como (1927).

Trojice slavných fyziků: Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg a Enrico Fermi. Prostřední z nich, v jednatřiceti letech nositel Nobelovy ceny (1932) za přínos ve formulaci kvantové mechaniky, byl strýcem Clemense Kubyho. “Vždycky jsem na něm obdivoval, jak byl neuvěřitelně klidný,” vzpomíná na strýčka, který zemřel v roce 1976.

Ernst Friedrich
Schumacher

 

Druhý významný strýc v životě Clemense Kubyho byl Ernst Friedrich Schumacher. “Byl to mezinárodně uznávaný odborník a kritik západní ekonomie,” vzpomíná na něj. “Od Hitlerova nástupu k moci žil ve Velké Británii a do Německa se vrátil v britské uniformě, což mu dědeček nikdy neodpustil. Považoval jsem ho za prvního člověka se skutečně holistickým ekologickým myšlením. Než v roce 1977 zemřel, byl poradcem amerického prezidenta Jimmyho Cartera v otázkách životního prostředí. Často jsem se s ním stýkal a zbožňoval jeho knihu Small is beautiful, Malé je krásné.”

Otto
Schily

Otto Schily jako člen Bundestagu za stranu Zelení.

Za svojí studentskou angažovanost čelil Clemens Kuby celkem třinácti žalobám, které na něj podal německý stát. “Zastupoval mě v nich můj kamarád Otto Schily, pozdější federální německý ministr vnitra ve Schröderově vládě. Mockrát mi říkal, Clemensi, tohle je vážné, už asi opravdu půjdeš sedět.” Otto Schily byl spoluzakladatelem strany Die Grünen, Zelení.

Rudi
Dutschke

Rudi Dutschke přednáší na univerzitě v Tilburgu (1976). Foto: Hans Peters / Anefo.

Studentský levicový vůdce Rudi Dutschke byl blízkým přítelem Clemense Kubyho. Clemens byl také první u jeho těla při atentátu 11. dubna 1968, který vyvolal mnoho mezinárodních protestů a bouřlivých demonstrací. Od roku 1978 se společně angažovali při založení strany Die Grünen, Zelení. Dutschke zemřel 24. prosince 1979 na epileptické následky atentátu.

Willy
Brandt

Willy Brandt v Dortmundu 1987. Foto: Karl-Heinz Münker-Appel

Willy Brandt se stal ministerským předsedou na podzim roku 1969 a během jediného týdne nechal stáhnout všechny žaloby Spolkové republiky Německo vznesené vůči Clemensi Kubymu. Po této “privátní amnestii” se mohl někdejší aktivista začít plně věnovat studiu filmové režie.

Osobnosti Clemensova života
od roku 1981

Levá a pravá mozková hemisféra. Ilustrace Allan Ajifo.

“Když roku 1981 dostal biolog Roger Sperry Nobelovu cenu za objev oddělených funkcí mozkových hemisfér, znamenalo to zcela zásadní změnu ve způsobu uvažování o potenciálu lidského mozku. Prokázal, že levá mozková hemisféra zpracovává racionálnost, logiku, časovou orientaci, detaily a strach. Naopak pravá mozková hemisféra je zodpovědná za fantazii, kreativitu, vznik nápadů, ale také za naše city. A protože nezná strach ani čas, tak i za intuici. V současné moderní společnosti je bohužel většinou vzděláván pouze rozum, od mateřské školy přes zaměstnání až po vysokou. Tedy jen levá část našeho mozku. Zatímco rozum je svázán hranicemi prostoru a času, je na nich intuice nezávislá.” Tak vysvětluje Clemens Kuby svoje pojetí významu intuice.

Dalajlama

Tibetský dalajláma v Bostonu (2012). Foto: Christopher Michel

“V rámci přípravy dokumentu o starém Ladaku jsme narazili na konvoj terénních aut s jeho doprovodem na neoficiální cestě po svatých místech. Podařilo se mi nenápadně projít kolem jeho osobních strážců; seděl v autě, naklonil jsem se k otevřenému bočnímu okénku, pozdravil ho a on mi říká, ‚ach, tady jste, můj příteli‘. Připadalo mi, jako bychom se znali odjakživa. ‚Co tady děláte,‘ zeptal se, a já odpověděl, že točím film o necivilizovaných lidech. Rozesmál se a povídá, ‚proč jste tedy nešel rovnou za mnou?‘ To je prostě dalajlama.”

17. karmapa

Clemens Kuby se sedmnáctým karmapou (zcela vlevo) skládají v roce 1992 Lego. Převzato z knihy Žijící Buddha (Eminent 2017).

“Šestnáctý karmapa to prorokoval, jako kdyby se nalézal v klášteře Rumtek v Sikkimu. ‚Odsud severně‘ tedy znamená v Tibetu, tibetsky Sněhová země, a sice ‚na východě sněhu‘, kde existuje obec, která se jmenuje Latok. ‚La‘ znamená božský, ‚Tok‘ znamená hrom; a obec Latok leží v nomádské oblasti, která se nazývá Bakor, ‚Údolí krav‘. Tím bylo místo zrození ‚toho, jenž se nazývá karmapa‘ velice přesně naznačeno.”

Gjalcchab rinpoče vypráví o indiciích k nalezení současné inkarnace 17. karmapy
(z knihy Žijící Buddha, Eminent 2017)

Satja
Sáí Bába

 

„Satja Sáí Bába byl indický guru, jeden z nejzajímavějších lidí, s nimiž jsem se potkal v rámci projektu Na cestě do sousední dimenze. Jeho stoupenci mu podle mojí zkušenosti naprosto právem přičítají různé magické schopnosti, zejména schopnost zhmotnit různé věci. Setkání s ním považuji za jeden z vrcholů mého filmu i knihy.“

José
Silva

 

Objevitel světoznámé Silvovy metody kontroly mysli José Silva z texaského Lareda byl jednou z významných postav v rámci Clemensova projektu Na cestě do sousední dimenze.

Sir Ben
Kingsley

Ben Kingsley na filmovém festivalu v Benátkách (1990). Foto: Gorup de Besanez

Sir Ben Kingsley, rodným jménem Krishna Pandit Bhanji, rodák ze Scarborough v hrabství Yorkshire, proslul především rolí Mahátmy Gándhího ze snímku Gándhí z roku 1982, za kterou dostal cenu Americké filmové akademie Oscar. “Toužil jsem po tom, aby půjčil svůj hlas anglické verzi filmu Das Alte Ladakh (Starý Ladak). Setkali jsme se v Londýně a velmi rychle se domluvili. Byl jsem nadšený z toho, jak sympaticky a skromně vystupoval. Jeho hlas posunul můj dokument ještě o jednu dimenzi výš.”

Jaroslav
Dušek

 

Jaroslav Dušek byl v době premiéry opery L2: Brána života! zarostlý proto, že točil seriál Pustina. Byl ideovým autorem celého projektu a napsal také scénář. Sebe obsadil do postavy Uvaděče na pravou míru. Světová premiéra opery se konala 21. dubna 2016 v Národním divadla moravskoslezském v Ostravě v režii Jiřího Nekvasila.

Více si o opeře Jaroslava Duška můžete přečíst na stránce L2: Brána života!